CURRICULUM VITAE


Jméno:

Pavel Kopecký

Titul:

Ing., Ph.D.

Současná pozice:

Vědeckovýzkumný pracovník ČVUT, FSv, v rámci výzkumného centra CIDEAS

Adresa:

Koulova 8, Praha 6, 160 00

Email:

pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Datum narození:

11. února 1978

Národnost:

česká

Rodina:

ženatý s Anežkou (2007), bez dětí

Vzdělání a zaměstnání
2008: Ph.D., studijní obor Pozemní stavby, Fakulta stavební, ČVUT Praha
2005 - dosud: vědeckovýzkumný pracovník na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, v rámci výzkumného centra CIDEAS
2003 - 2008: ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, doktorandské studium, dizertační práce obhájena 26.6.2008 (Téma dizertační práce: "Hygro-thermal performance of earth-to-air heat exchangers: numerical model, analytical and experimental validation, measurements in-situ, design"). Během studia jsem byl na dvou zahraničních stážích na DTU Lyngby (září - prosinec 2004 a listopad 2003). Úspěšně jsem absolvoval tři studijní předměty: Numerical Methods for Building Energy Technology (Carsten Rode), Ventilation and Climatic Systems (Arsen Melikov) a Integrated Design of Sustainable Buildings (Svend Svendsen).
2002 - 2003: kresba map pro Geodesie Online s.r.o., výškové práce
1996 - 2002: Ing., studijní obor Pozemní stavby a konstrukce, Fakulta stavební, ČVUT Praha (modul Stavební fyzika)
1992 - 1996: Gymnázium v Chomutově, třída zaměřená na přírodní vědy
Zaměření a profesní zájmy

matematické modelování...

  • v dizertační práci jsem se věnoval zemním výměníkům tepla: vývoj tepelně-vlhkostního numerického modelu zemního výměníku tepla, analytická a experimentální validace modelu, vývoj jednoduché metody návrhu dimenzí vzduchových zemních výměníků tepla

  • řízená akumulace tepla: vývoj modelu výměníku vzduch/hmota, analytická validace, integrace vyvinutého modelu do simulace budovy, více informací zde

  • pro vývoj vlastních modelů využívám zejména Matlab a Simulink, další využívaný software: HAMbase (tepelně vlhkostní vícezónový model pro simulaci budov), IBPT (specializovaná knihovna do Simulinku), IES (rozsáhlý balík aplikací napojený na datový model budovy), Simlab (generátor rozdělení pravděpodobnosti pro metodu Monte Carlo, analýza nejistot a citlivostní analýza)
alternativní způsoby chlazení...
  • rešerše nových progresivních technik (silné posunování fáze, využití materiálů se skupenskou změnou, ...)

větrání nízkoenergetických a pasivních domů...

  • monitoring provozu systému nuceného větrání a vytápění s rekuperací a předřazeným zemním výměníkem tepla pasivního domu v Rychnově u Jablonce (ve spolupráci s firmou ATREA s.r.o)

  • dopad větrání na vnitřní prostředí

Publikace
Jazykové znalosti
  • angličtina - pokročilá úroveň
  • němčina - základy
Zájmy